V posledních letech se zaměřujeme na výrobu stavebních dubových trámů na mosty, lávky a ostatní stavební výrobu, např. rekonstrukce věže Zelené brány v Pardubicích. Ceny jsou vytvářeny na základě požadavků na kvalitu a množství.